Hjälp » Nexa Bridge » Automationer

Återaktiveringsvärde

Om du anger ett återaktiveringssvärde så betyder det att värdet på den sensorn du använder i din automation måste gå över detta för att automationen skall kunnas köras igen.

Du ser endast detta alternativet om du använder en sensor (temperatur, ljusvärde, luftfuktighet) i din automation.

Exempel (Starta element när det blir kallt)

Du vill tända ett element när temperaturen sjunker under 10°C. Om du då sätter ett återaktiveringsvärde på 12°C så måste temperaturen överstiga 12°C för att automationen skall kunna köras igen, detta gör att elementet inte slås på även temperaturen fluktuerar mycket.

Senaste visade artiklar

Hur lägger jag till NBA-001 i Nexa Bridge?
Jag kan inte exkludera en Z-Wave enhet
Låg batterinivå på en Z-Wave enhet
Korrigera positionen
Radera en schemaläggning

Relaterade artiklar

Hur en automation är uppbyggd
Vad är en automation?
Villkorsgrupp
Genvägar till en automation
Villkor
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.