Hjälp » Nexa Bridge » Rum

Bilder till rummen

Du kan använda bilder från flera olika källor till dina rum.

  1. Standardbilder. Detta är bilder som vi har som standard och som alltid kommer att finnas där.
  2. Tidigare uppladdade bilder. Detta är bilder som du har laddat upp och kanske vill använda dig utav igen.
  3. Egna bilder som du tagit. Du kan antingen ta en ny bild med kameran eller välja en från ditt bibliotek. (endast iOS just nu)
  4. Från annan källa. Detta använder sig utav iOS inbyggda dokumentdelning och innebär att du kan hämta bilder från andra applikationer, exempelvis Dropbox eller Google Drive. Du kan också klistra in en bild från en länk och använda denna.

Uppladdningen av bilder sker helt anonymt. NEXA kan inte på något sätt associera en bild på en specifik användare eller Bridge.

Senaste visade artiklar

Jag kommer inte åt min Nexa Bridge utanför mitt WiFi-nätverk (lokala nätverk)
Mina sekvenser har slutat att fungera.
Vad gör den lilla knappen på NBA-001?
De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?
Lär upp en mottagare med en sändare

Relaterade artiklar

Tänd eller släck allt i ett rum
Skapa ett rum
Ladda upp en egen bild
Mina bilder syns inte
Hur många bilder kan jag ladda upp?
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.