Hjälp » Nexa Bridge » Enheter

Brandvarnare och Nexa Bridge

Det har visat sig att vissa Bridge har problem med att ta emot den trådlösa signalen från ovanstående brandvarnare. Vi har undersökt problemet och slutsatsen är att det inte finns något mönster. Det är heller inget som går att uppdatera i efterhand.

Räckvidden mellan brandvarnare och Bridge är upp till 8 meter. Räckvidden beror dock på placeringen av respektive enhet.

Det är den brandvarnaren som detekterar rök som skickar ut signalen till alla andra enheter. Alla brandvarnare måste vara inom räckvidd för Bridgen. Detta påverkar inte brandvarnarens funktion eller kommunikationen mellan brandvarnare. Observera att Bridge inte är larmsystem för brandskydd.

Senaste visade artiklar

Radera en schemaläggning
Justera lägst nivå på M-spot
Virtuell enhet
Vad gör den lilla knappen på NBA-001?
Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?

Relaterade artiklar

Lägg till en enhet
Ta bort en enhet
Vilka temperaturgivare har Nexa Bridge stöd för
Kan jag användas NEXAs skymningsrelä till Nexa Bridge?
Exkludera en enhet
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.