Hjälp » Fire & Safety » Brandvarnare

De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?

Montera batterierna, försäkra dig om alla batterier är vända med rätt polaritet. Mycket viktigt att batterierna sätts in rätt då det kan utgöra en kortslutning i brandvarnaren,

När batterierna är monterade, testa varje brandvarnare för sig genom att trycka på testknappen.

Ta bort gammal programmering från varje brandvarnare.

Välj en brandvarnare som master och programmera ihop den med varje brandvarnare i systemet.

Testa systemet.

Om en brandvarnare fortfarande inte fungerar skall produkten ersättas med en ny.

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Senaste visade artiklar

Kompatibla Z-Wave enheter
Kompabilitet mellan olika mottagare/sändare
Automatiska uppdateringar
I vilka rum och var i rummen ska jag sätta mina brandvarnare?
Behöver Nexa Bridge en aktiv internetanslutning?

Relaterade artiklar

Varför larmar min brandvarnare utan orsak?
Piper alla brandvarnarna om en har låg batteri?
Placering & skötsel
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?
Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.