Hjälp » Fire & Safety » Brandvarnare

Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?

Bestäm först vilken varnare du vill utse till master.

  1. Tryck 2ggr på LEARN-knappen så att lysdioden lyser grönt på mastern
  2. Ta slaven, tryck på LEARN-knappen 1 gång så det lyser rött.
  3. Tryck på masterns TEST-knapp och håll nere tills larm utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. (Släpp inte förrän slaven också larmar).

Efter detta kan man koppla ihop fler varnare enligt ovan-när alla är inkopplade tryck på TEST-knappen tills alla larmar.

OBS: Brandvarnarna kommunicerar med de andra brandvarnarna i systemet varje 10:e sekund. När du testar ditt system kan det därför ta upp till 10 sekunder för alla sammankopplade brandvarnare att uppfatta signalen. Håll därför inne testknappen i ca.10 sekunder eller tills det att alla larmar

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Senaste visade artiklar

Villkorsgrupp
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?
Vad betyder CP på TMT-502 & TMT-918?
Lamporna tänds och släcks efter gammalt mönster
Felaktigt ljud vid notiser i iOS

Relaterade artiklar

Varför larmar min brandvarnare utan orsak?
Piper alla brandvarnarna om en har låg batteri?
Placering & skötsel
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?
Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.