Hjälp » Fire & Safety » Brandvarnare

Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?

Bestäm först vilken varnare du vill utse till master.

  1. Tryck 2ggr på LEARN-knappen så att lysdioden lyser grönt på mastern
  2. Ta slaven, tryck på LEARN-knappen 1 gång så det lyser rött.
  3. Tryck på masterns TEST-knapp och håll nere tills larm utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. (Släpp inte förrän slaven också larmar).

Efter detta kan man koppla ihop fler varnare enligt ovan-när alla är inkopplade tryck på TEST-knappen tills alla larmar.

OBS: Brandvarnarna kommunicerar med de andra brandvarnarna i systemet varje 10:e sekund. När du testar ditt system kan det därför ta upp till 10 sekunder för alla sammankopplade brandvarnare att uppfatta signalen. Håll därför inne testknappen i ca.10 sekunder eller tills det att alla larmar

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Senaste visade artiklar

Hur vet man vilken brandvarnare som har utlösts först?
Kan alla fjärrkontroller dimra belysning?
Lägg till en schemaläggning
Varför behöver jag ett konto?
Villkor

Relaterade artiklar

Varför larmar min brandvarnare utan orsak?
Piper alla brandvarnarna om en har låg batteri?
Placering & skötsel
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?
Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.