Hjälp » System Nexa » Mottagare

Justera lägst nivå på M-spot

Inställning av lägsta dimringsnivå.

  1. Dimra till önskad miniminivå.
  2. För att programmera in den aktuella nivån som minimal nivå, tryck tre gånger på inlärningsknappen på enhetens framsida, ca. 0.5-1 sekund mellan varje tryck. Använd spetsen på en kulspetspenna eller liknande. Enheten har nu programmerat in aktuell nivå som minsta tillåtna.

Dimring

  1. När lampan är tänd, håll knappen intryckt för att starta en dimsekvens som dimmar ljusstyrkanuppåt mot maximalt värde. Enheten memorerar själv inställt värde om enheten startas/stängs av.
  2. För att dimma ner, släpp knappen och tryck in knappen igen. Detta startar en dimsekvens som dimmar ner ljusstyrkan mot minimal ljusstyrka. FARA! Om nerdimming sker till fullt släckt läge, följt av ett kort tryck på knappen kan en tvetydighet inträffa som gör att det är svårt att säga om enheten är avstängd eller igång fast fullt nerdimmad. Prova att starta en ny dimsekvens för att se om ljusstyrkan ökar. Om inte, prova ett kort tryck för att sätta enheten i igångsatt läge, och dimma återigen genom att hålla knappen intryckt.

Senaste visade artiklar

Virtuell enhet
Vad gör den lilla knappen på NBA-001?
Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?
Villkorsgrupp
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?

Relaterade artiklar

Lär upp en mottagare med en sändare
Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?
Skillnad på WMR-250 och WMR-252
Går det att koppla WMR-1000 med endast två kablar?
Justera lägsta dimmernivå på WMR-252
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.