Hjälp » Nexa Bridge » Generellt

Skiftet mellan sommartid och vintertid

Din Nexa Bridge skiftar automatiskt mellan sommartid och vintertid. Eftersom schemaläggningar schemaläggs dagen innan de körs så kommer dessa att köras en timma fel under dagen vi skiftar mellan sommartid och vintertid. Nästkommande dag kommer schemaläggningarna återigen att köras på korrekt tid.

Produkter i artikeln

Nexa Bridge, Nexa Bridge+

Senaste visade artiklar

Återställ ditt lösenord
Virtuell enhet
3D Touch
Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?
Hur vet man vilken brandvarnare som har utlösts först?

Relaterade artiklar

De tre punkterna
Byta mellan flera kopplade Bridgar
Korrigera positionen
Vad gör aktivitetsloggen?
3D Touch
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.