Hjälp » System Nexa » Mottagare

Skillnad på WMR-250 och WMR-252

Skillnaden mellan WMR-250 och WMR-252 är hur dimmerfunktionen fungerar. På WMR-250 går lampan alltid upp till maximal styrka innan den går ner till önskat dimmervärde. På WMR-252 går lampan direkt till önskat dimmervärde.

Produkter i artikeln

WMR-252, WMR-250

Senaste visade artiklar

Resistiv last vs. induktiv last
Kan man seriekoppla flera signalförstärkare?
Kan jag användas NEXAs skymningsrelä till Nexa Bridge?
Manual till Nexa Bridge
Vilka temperaturgivare har Nexa Bridge stöd för

Relaterade artiklar

Lär upp en mottagare med en sändare
Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?
Går det att koppla WMR-1000 med endast två kablar?
Justera lägsta dimmernivå på WMR-252
Mina LED-lampor blinkar i avstängt läge med WMR-252
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.