Hjälp » Nexa Bridge » Automationer

Vad händer om jag raderar en enhet som finns i en automation?

Om du raderar en enhet som på något sätt finns i en automation, exempelvis som utlösare eller i ett villkor, så kommer automationen i framtiden att sluta fungera. När du editerar automationen nästa gång så kommer du att få upp ett meddelande där det står att enheten har raderats.

Du har du alternativet att antingen byta ut enheten till en ny, pausa automationen eller radera den.

Senaste visade artiklar

Varför behöver jag ett konto?
Genvägar till en automation
Ladda upp en egen bild
Byta mellan flera kopplade Bridgar
Webbgränssnitt till Nexa Bridge

Relaterade artiklar

Hur en automation är uppbyggd
Vad är en automation?
Villkorsgrupp
Genvägar till en automation
Villkor
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.