Hjälp » Nexa Bridge » Automationer

Vad händer om jag raderar en enhet som finns i en automation?

Om du raderar en enhet som på något sätt finns i en automation, exempelvis som utlösare eller i ett villkor, så kommer automationen i framtiden att sluta fungera. När du editerar automationen nästa gång så kommer du att få upp ett meddelande där det står att enheten har raderats.

Du har du alternativet att antingen byta ut enheten till en ny, pausa automationen eller radera den.

Senaste visade artiklar

Justera lägsta dimmernivå på WMR-252
Vad är en automation?
Favoritmarkera ett scenario
Lägg till en schemaläggning
Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?

Relaterade artiklar

Vad är en automation?
Hur en automation är uppbyggd
Villkorsgrupp
Genvägar till en automation
Villkor
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.