Hjälp » System Nexa » Sändare

Varning för låg batterinivå

Batteriindikatorn är placerad inuti givarens lins. När batteriet är urladdat blinkar indikatorn när fördröjningstiden har gått. Inom fördröjningstiden fungerar LMDT-810 fortfarande normalt.

När batteriet är slut börjar batteriindikatorn blinka för att informera användaren om att det är dags att byta batteri. När batteriet är slut (indikatorn blinkar) fungerar inte LMDT-810 förrän batteriet har bytts ut och enheten startats om. Byt alltid båda batterierna samtidigt för bästa batterilivslängd.

Produkter i artikeln

LMDT-810

Senaste visade artiklar

Hur en automation är uppbyggd
Brandvarnare och Nexa Bridge
Radera en schemaläggning
Justera lägst nivå på M-spot
Virtuell enhet

Relaterade artiklar

TMT-502 tillsammans med självlärande mottagare
Vad betyder CP på TMT-502 & TMT-918?
Kan man seriekoppla flera signalförstärkare?
Inställning av ljusstyrka
Min timer körs inte på TMT-918
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.